Εφαρμογή αποκοπής φωτογραφιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή για να δημιουργήσετε μια εικόνα κατάλληλης μορφής για να ανέβει στο ΠΣΕΑΧΤΣ. Παρακαλούμε επιλέξατε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί "Επιλογή αρχείου". Στη συνέχεια, αυξομειώστε το παράθυρο επιλογής που θα εμφανιστεί ώστε να επιλέξετε το πρόσωπο σας - το παράθυρο αυτό έχει το κατάλληλο μέγεθος και δε μπορείτε να αλλάξετε το λόγο μήκος / πλάτος παρά μόνο το συνολικό του μέγεθος. Σε περίπτωση που η φωτογραφία σας εμφανιστεί πλαγιαστά ή ανάποδα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπία περιστροφής ώστε να τη γυρίσετε. Τέλος, μόλις πατήσετε το κουμπί αποθήκευση θα κατέβει στον υπολογιστή σας ένα αρχείο με την επιλογή σας το οποίο μπορείτε απευθείας στη συνέχεια να υποβάλλετε.