Ηλεκτρονικό παράβολο

Για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, πρέπει να μεταβείτε στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 1. Στο πεδίο «Υπηρεσίες προς Πολίτες», επιλέγετε «e-Παράβολο».
 2. Για χρήστες οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί (μέσω του TAXISNET), επιλέγεται το πεδίο «για Πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISNET», αλλιώς επιλέγεται το πεδίο «για μη Πιστοποιημένους Χρήστες».
 3. Επιλογή του πεδίου «Χορήγηση Παραβόλου».
 4. Στο πεδίο «Φορέας Δημοσίου», επιλέγεται το πεδίο «Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Λοιπές Υπηρεσίες».
 5. Στο πεδίο «Κατηγορία Παραβόλου», επιλέγεται το πεδίο «Θαλάσσια Αναψυχή».
 6. Στο πεδίο «Τύπος Παραβόλου», επιλέγεται:
  • «Άδεια χειριστή τ/χ σκάφους (έκδοση νέας, αντίγραφο, αντικατάσταση λόγω απώλειας ή φθοράς)», για έκδοση νέας άδειας, χορήγηση αντιγράφου λόγω απώλειας ή φθοράς. Αξία παραβόλου 15,00 €.
  • «Άδεια χειριστή τ/χ σκάφους (αντικατάσταση παλαιάς)», για αντικατάσταση του παλαιού τύπου άδειας (χάρτινη), με αυτή του νέου τύπου (πλαστική). Αξία παραβόλου 10,00 €.
 7. Συμπλήρωση των υπόλοιπων πεδίων σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.