Σύνδεση ΓΓΠΣ

Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί "Συνέχεια στο site της ΓΓΠΣ" ώστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση μέσω των κωδικών σας TaxisNet.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της σύνδεσης έχει ως εξής:

  • Αφού πατήσετε το κουμπί θα μεταφερθείτε στο site της ΓΓΠΣ
  • Εκεί θα συνδεθείτε με τους κωδικούς TaxisNet
  • Στη συνέχεια θα πρέπει να εγκρίνετε την πρόσβαση επιλέγοντας "Συνέχεια" και "Αποστολή"
  • Αφού πατήσετε το κουμπί αποστολή, το site της ΓΓΠΣ θα ενημερώσει την εφαρμογή e-ΔΛΑ για την απόφαση σας και θα επιστρέψετε στο παρόν site έχοντας πλέον συνδεθεί
Από τα παραπάνω μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η εφαρμογή e-ΔΛΑ δεν έχει πρόσβαση στους κωδικούς σας TaxisNet καθώς και ότι, σε περίπτωση που δε μπορείτε να συνδεθείτε θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των κωδικών σας.


Μεταβατική λειτουργία χρηστών

Προσοχή: Μετά την ολοκλήρωση του ΠΣΕΑΧΤΣ με το σύστημα αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣ (κωδικοί TaxisNet) υπάρχουν στο σύστημα δύο είδη λογαριασμών χρηστών:

  • Παλαιοί λογαριασμοί χρηστών: Χρήστες που συνδέονται με email/password μέσω του regusr.hcg.gr
  • Νέοι λογαριασμοί χρηστών: Χρήστες που συνδέονται με κωδικούς TaxisNet

Για λόγους διασφάλισης της μη αποποίησης ευθύνης (non repudiation) στο ΠΣΕΑΧΤΣ θα επιτρέπεται πλέον η κατάθεση αιτήσεων μόνον από νέους λογαριασμούς χρηστών και συγκεκριμένα:

  • Για την τρέχουσα χειμερινή εξεταστική περίοδο (εξετάσεις με ημερομηνίες μέχρι και 31/03/2021) θα επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων τόσο από χρήστες που συνδέονται στο ΠΣΕΑΧΤΣ με κωδικούς regusr.hcg.gr όσο και από χρήστες που συνδέονται με κωδικούς TaxisNET.
  • Από 01/04/2021 θα επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μόνον από χρήστες που έχουν συνδεθεί με κωδικούς TaxisNet.

Η σύνδεση με τους παλαιούς λογαριασμούς (regusr.hcg.gr) θα συνεχίσει να επιτρέπεται αλλά μόνον για να δει ο χρήστης το ιστορικό των προηγούμενων αιτήσεων του. Σύνδεση με παλαιούς λογαριασμούς