ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εξακολούθησης λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και καθότι οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, λόγω των τρεχουσών υγειονομικών συνθηκών, τελούσαν σε αναστολή, οι ερωτήσεις του εγχειριδίου προς εξέταση (νέες ερωτήσεις γραπτών εξετάσεων), μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη δεξαμενή των ερωτήσεων του ΠΣΕΑΧΤΣ και οι γραπτές εξετάσεις θα διεξάγονται με την υφιστάμενη ύλη.
Επιστροφή