Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ)
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Επιστροφή