Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία που οι γραπτές εξετάσεις θα διεξάγονται με τις ερωτήσεις του ''ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Επιστροφή