ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ.
Επιστροφή