ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Σας υπενθυμίζεται ότι την 01/01/2016, οι Υπηρεσίες σας (Λιμενικές Αρχές) οφείλουν να προβούν στο κλείσιμο των, έως και την 30-09-2015, τηρηθέντων Βιβλίων Εκδοθεισών Αδειών Χειριστών Ταχύπλοων Σκαφών. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν πετύχει στις εξετάσεις με το παλαιό σύστημα και έχουν ακόμα εκκρεμότητες, ως προν την χορήγηση στις Λιμενικές Αρχές δικαιολογητικών για την χορήγηση του Διπλώματός τους, οφείλουν να απευθυνθούν ΑΜΕΣΑ σε αυτές για τη λήψη τυχόν οδηγιών.
Επιστροφή