Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Πληροφορίες

Το Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (ΠΣΕΑΧΤΣ) έχει αναπτυχθεί με ίδια μέσα και με χρήση ανοιχτού/δωρεάν λογισμικού από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και έχει ως σκοπό να αυτοματοποιήσει την όλη διαδικασία έκδοσης αδειών ταχυπλόων σκαφών. Συγκεκριμένα, ορισμένες από τις δυνατότητες που παρέχει το σύστημα είναι οι εξής:
  • Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης συμμετοχής σε εξετάσεις από τον πολίτη
  • Εμφάνιση ημερομηνιών εξέτασης κάθε Λιμενικής Αρχής για την τρέχουσα και επόμενη εξεταστική περίοδο
  • Βάση δεδομένων όλων των αιτήσεων συμμετοχής σε εξετάσεις που έχουν κατατεθεί για όλες τις Λιμενικές Αρχές της χώρας
  • Βάση δεδομένων όλων των αιτήσεων αιτήσεων έκδοσης άδειας άνευ εξετάσεων
  • Βάση δεδομένων όλων των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους για όλες τις Λιμενικές Αρχές της χώρας
  • Αυτόματη δημιουργία και εκτύπωση τυχαίων θεμάτων θεωρητικής εξέτασης για κάθε υποψήφιο
  • Δημιουργία απαραίτητων εκτυπώσεων για τη συμμετοχή σε εξέταση, λίστας υποψηφίων, λίστας αποτελεσμάτων κλπ
  • Δημιουργία εκτυπώσεων νέων αδειών ταχυπλόου σε μορφή πλαστικής κάρτας

Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και εισφορών

Μέσω του συστήματος e-ΔΛΑ είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή κατάθεσης του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών για συμμετοχή σε εξετάσεις προς απόκτηση άδειας τ/χ σκάφους, για ανανέωση άδειας τ/χ σκάφους, για έκδοση άδειας λόγω απώλειας, καθώς και για έκδοση άδειας άνευ εξετάσεων. Επισκεφθείτε την αντίστοιχη κατηγορία αιτήσεων του e-ΔΛΑ για να πραγματοποιήσετε την αίτηση σας.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή σε εξετάσεις είναι απαραίτητο να υποβάλετε την αίτηση σας και στο παρόν Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους.

Σύνδεση μέσω TaxisNet

Για τη σύνδεση σας προτείνεται πλέον να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς σας TaxisNet πατώντας το κουμπί «Σύνδεση ΓΓΠΣ». Η κατάθεση αιτήσεων με τους παλαιούς κωδικούς θα επιτρέπεται μόνο για τις εξετάσεις της τρέχουσας χειμερινής εξεταστικής περιόδου (εξετάσεις ως και 30/3/2021). Για τις εξετάσεις από 01/04/2021 και πέρα θα επιτρέπεται η σύνδεση μόνο από χρήστες που έχουν συνδεθεί μέσω TaxisNet.

Επίσης, από 01/04/2021 θα ισχύουν επιπλέον περιορισμοί για την κατάθεση αιτήσεων κυρίως αναφορικά με τις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφων. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρεθούν στην αντίστοιχη ενότητα της βοήθειας.

Σύνδεση

Σύνδεση ΓΓΠΣ
Σύνδεση (παλαιού χρήστη)
Βοήθεια

Επικοινωνία

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2
18510 Πειραιάς
Τ: (+30) 213 1371700 - 213 1374700
E: contact@yna.gov.gr
W: http://www.hcg.gr/

Ανακοινώσεις

Επιλογή ημερομηνίας εξέτασης από τον πολίτη

Εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι ημερομηνίες εξετάσεων της τρέχουσας και της επόμενης εξεταστικής περιόδου για όλες τις Λιμενικές Αρχές της χώρας και ο πολίτης μπορεί να καταθέσει αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά για όποια ημερομηνία και Λιμενική Αρχή επιθυμεί.

Νέος τύπος άδειας ταχυπλόου

Η νέα άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους είναι σε μορφή πιστωτικής κάρτας με κατάλληλες ενισχύσεις ασφάλειας και προστασίας από τη φθορά. Επίσης, ο αριθμός κάθε άδειας είναι μοναδικός για όλη τη χώρα και κρατείται σε ηλεκτρονική βάση με αποτέλεσμα την πλήρη αξιοπιστία κατά τον έλεγχο κάθε άδειας.

Αδιάβλητη διαδικασία έκδοσης άδειας

Τα θέματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει κάθε υποψήφιος δημιουργούνται δεκαπέντε (15) λεπτά πριν κάθε εξέταση με τελείως τυχαίο τρόπο από την εφαρμογή, ενώ μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν εκείνοι σε ποια ημερομηνία θα εξεταστούν.